Pompe de căldură

www.eurodrillforaje.ro

Punem la dispoziție experiența dobândită în muncă pentru proiectarea și construcția pompelor de căldură, oferind un produs „la cheie”.

Energia geotermală este acea sursă de energie datorată căldurii stocate în scoarța terestră. Aceasta din urmă, pentru a ajunge la suprafață, se propagă prin roci sau prin fluide vectoriale, precum apa și gazul. Partea din această căldură care este transmisă prin roci iese la suprafață sub formă de flux de căldură sau flux geotermal.

Sistemul geotermal tradițional constă în răcirea straturilor de suprafață ale solului care eliberează căldură la un nivel termic suficient pentru evaporatorul pompei de căldură pentru încălzire. Pentru a obţine acest schimb de căldură există diverse tehnici, cea mai răspândită şi cea mai studiată constă în realizarea de sonde geotermale de adâncime limitată, de 100 - 200 m.

Pentru realizarea unei centrale geotermale se efectuează una sau mai multe perforaţii verticale, în funcţie de necesarul de energie termică al clădirii, iar în fiecare se introduce un sistem închis format din conducte de livrare şi retur în interiorul cărora se găseşte fluid compus din apă şi antigel.

Pământul, prin conducție, transferă căldură sondei (în consecință fluidului care revine la suprafața încălzită) care, la rândul său, o transmite pompei de căldură, revenind astfel în puț la o temperatură mai mică decât cea a solului. În general, perforaţiile au o adâncime între 80 şi 150 de metri, în funcţie de tipul de teren şi utilizare.

În aceste condiții, temperatura subsolului nu este influențată de variațiile climatice externe și rămâne aproximativ constantă pe tot parcursul anului, în jur de 15° C.

Pompa de căldură îndeplineşte rolul de a asigura încălzirea locuinţei sau a spaţiului comercial, prin calorifere sau prin pardoseală.