Foraje puţuri apă

www.eurodrillforaje.ro

Punem la dispoziție experiența dobândită în muncă pentru proiectarea și construcția puțurilor de apă, oferind un produs „la cheie”.


Formula „La cheie” oferă o soluție completă ca răspuns la nevoile dumneavoastră:

  • Întocmirea procedurilor administrative pentru obţinerea autorizaţiilor,

  • Eventualele investigaţii şi cercetări prealabile,

  • Implementarea proiectului de colectare, ridicare, tratare şi distribuţie a apei,

  • Executarea lucrării,

  • Verificări în timpul execuţiei lucrărilor,

  • Inspecție finală și teste.

Exploatare în deplină siguranță

La finalizarea lucrărilor de foraj, propunem soluții optime pentru finalizarea și dezvoltarea puţului. În funcție de destinația de utilizare, se utilizează stratigrafia solurilor încrucișate, caracteristicile conductelor de căptușeală de apă, inox, zincate, vopsite, PVC sau polipropilenă.


Intervalul dintre gaură și conducta de PVC este umplut cu pietriș spălat și calibrat în corespondență cu acviferele captate.
 În plus, se efectuează o cimentare inițială pentru izolarea stratului de suprafață.


Dezvoltarea acviferului poate avea loc cu tehnici mai moderne (precum air-lift) sau cu o electropompă submersibilă specifică de debit şi înălţime adecvate.

Ce sunt acviferele?


Acviferele sunt zone subterane, cum ar fi crăpăturile și spațiile din sol, nisipul și stâncile, unde este stocată apa subterană.

Un acvifer este o formațiune geologică sau o parte a acesteia, alcătuită din material permeabil capabil să stocheze și să producă cantități semnificative de apă.

Acviferele pot fi formate din diferite materiale: nisipuri şi pietrişuri neconsolidate, roci sedimentare permeabile precum pietrele nisipoase sau calcaroase, roci vulcanice, etc.

Prin intermediul unui puţ de apă forat la adâncime se accesează o zonă acviferă subterană ce va asigura alimentarea cu apă a locuinţei, a unei sere sau a unui teren agricol.

Diferitele roci în care poate curge apa pot fi împărțite în funcție de permeabilitatea lor: